Obraz

FORMULARZ ZAPISANIA SIĘ NA KURS/SZKOLENIE
Informacje o szkoleniu
Tytuł: Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Ciechanów
Numer: C-KP-2018/25
Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
Lokalizacja szkolenia: Ciechanów
Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00
(2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia: 2018-02-24
Termin zakończenia: 2018-06-23
Koniec zapisów: 2018-02-24
 
Dane uczestnika szkolenia

Adres zamieszkania
 

Adres korespondencyjny uczestnika

Dane zakładu pracy
 
Informacje dodatkowe
 
Kalkulacja ceny
Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.
 

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.
 

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobowiązania i zgody
Płatność:

 
Załączniki
Maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika to 5MB.

 
Zamówienie